Announcements

TEACHING FACULTY

1, SR. MADHUSHA
2, MAYA DEVI R.
3, INDU K NAIR
4, AMBILY ALEX
5, USHA DEVI K.
6, SOBA THOMAS
7, SARIKA V.
8, JALA J. NAIR
9, GAYATHRI V. K.
10, DARSANA L.
11, AMBIKA S.
12, SETHULEKSHMI S.
13, NAGESWARI K.
14, SUDHI A. R.
15, SREEJA O. S.
16, NISHA L.
17, BINDU S. NAIR
18, RADHIKA N.
19, ANUPA V. S.
20, VIDHYA S.
21, SREEJA U. S.
22, NEENA JOSEPH
23, SAVITHA GOPINATHAN
24, SHARANYA RETNAM
25, SANTHI V.
26, ANUSREE S. S.
27, ROSHNI M. S.
28, SREEKALA D.
29, ASWATHY J. G.
30, ANUPRIYA P.
31, SYLEE KRISHNA
32, SAUMYA S.
33, SYAMA B. S.
34, JENIFER GOMEZ
35, SHINY G.
36, GAYATHREE DEVI
37, SHEELA MARY JOSE
38, ROSHINI U. R.

ADMINISTRATIVE STAFF

1, SR. MARY FELICITAS
2, VIJAYALEKSHMI V. S.
3, LINDA RAJ K.
4, LEKSHMY S .V.

SUPPORTING STAFF

1, MARIAM
2, MARY
3, NIRMALA
4, MAYA L .
5, ANITHA
6, SARITHA
7, CHITHRA

Our Photo Gallery